06 - Council of 19-06-2018

Title Publication Actions
file PDF 0001 Goedkeuring van de notulen van de zitting van 15 mei 2018. (30030) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0001 Approbation du registre de la séance du 15 mai 2018. (30030) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0002 Avis à émettre sur la demande d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance temporaires pendant les matches du mondial 2018. (30049) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0002 Arrêté du Bgm caméras fr et nl.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0002 Uit te brengen advies met betrekking tot de plaatsing en het gebuik van tijdelijke bewakingscamera's gedurende de wedstrijden van de WB 2018. (30049) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0003 Modif cadre 2018 impact.xls 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0003 Wijziging van de personeelsformatie van het administratief, technisch en werkliendenpersoneel. (30041) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0003 Modification du cadre du personnel administratif technique et ouvrier. (30041) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0004 Délibé CPAS_Compte pour l'exercice 2017_FR_NL.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 Compte+2017+Ratios+annexes.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 Groupe technique Compte 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 NOTE+COMPTE+2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 NOTE+COMPTE+2017+NL.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 OCMW - Rekening van het dienstjaar 2017 – Goedkeuring. (30122) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0004 CPAS - Compte de l'exercice 2017 - Approbation. (30122) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0005 Bilan 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0004 COMPTES ANNUELS 2017 CPAS.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Balans 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Compte budgétaire 2017- Begrotingsrekening 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Copie Bialans en resultaten 2017 déf.xls 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Copie Bilan et résultats 2017 déf.xls 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Grondbedrijf- Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2017. (30131) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0005 Régie Foncière-Approbation des comptes annuels de l'exercice 2017. (30131) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0006 MB 99 de 2017_Ordinaire_FR.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0006 MB 99 de 2017_Ordinaire_NL.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0006 Begrotingswijziging nr 99 voor het dienstjaar 2017. (30116) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0006 Modification budgétaire n°99 pour l'exercice 2017. (30116) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0007 Bilan Balans Résultats Resultaten.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 compte 2017 ordinaire récap.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 compte 2017 ordinaire.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 compte 2017 extraordinaire.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 compte 2017 extraordinaire récap.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Rekening 2017 Gewoon Samenvatting.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Rekening 2017 Buitengewoon.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Rekening 2017 Gewoon.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Rekening 2017 Buitengewoon Samenvatting.rtf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Analyse bilan compte de résultat 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Analyse compte budgétaire 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Voorstelling Balans 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Jaarrekening over het jaar 2017-Afsluiting. (30121) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0007 Comptes annuels de l'exercice 2017-Clôture. (30121) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0008 BW 2 van 2018_Gewone.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0008 MB 2 de 2018_Ordinaire.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0008 Intégration du résultat général de la modification budgétaire n° 3 de l’exercice 2017 au budget de l'exercice 2018. (30042) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0008 Gewone dienst_Samenvattingstabel_nieuwe versie.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0008 Service ordinaire_Tableau récapitulatif_nouvelle version.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0008 Opname van het algemeen resultaat van de begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2017 op de begroting van het dienstjaar 2018. (30042) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0009 MB 2 - extra Détail FR.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0009 MB 2 - extra Détail NL.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0009 MB 2 - extra Tableau récap FR.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0009 MB 2 - extra Tableau récap NL.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0007 Analyse begrotingsrekening 2017.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0010 Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies – Aanslagjaar 2019. (29968) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0009 Begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst voor het dienstjaar 2018 (30143) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0010 Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique – Exercice 2019. (29968) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0009 Modification budgétaire n° 2 service extraordinaire pour l'exercice 2018 (30143) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0011 Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique. (29967) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0011 Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies. (29967) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0012 Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Begroting 2018. (30118) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0013 Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2016. (30119) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0012 Eglise Anglicane Unifiée « Holy Trinity » - Budget de 2018. (30118) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0013 Eglise anglicane unifiée - Compte de 2016. (30119) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0014 Verenigde Anglicaanse Kerk - Rekening 2017. (30120) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0014 Eglise anglicane unifiée - Compte de 2017. (30120) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0015 Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2017. (30124) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0016 St-Clemenskerk - Rekening van het dienstjaar 2017. (30125) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0015 Fabrique d'église Notre-Dame Reine des Cieux - Compte de l'exercice 2017. (30124) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0016 Fabrique d'église Saint-Clément - Compte de l'exercice de 2017. (30125) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0017 St-Hubertuskerk - Rekening van het dienstjaar 2017. (30123) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0017 Fabrique d'église Saint-Hubert - Compte de l'exercice 2017. (30123) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0018 Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2017. (30117) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0018 Fabrique d'église Sainte-Croix - Compte de l'exercice 2017. (30117) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0019 Retributies voor administratieve diensten verleend aan derden - Reglement - Wijziging. (30046) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0020 Aankoop van een vrachtwagen 6x4 met een kraan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018. (30114) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0019 Redevances pour services administratifs rendus à des tiers - Règlement - Modification. (30046) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0020 Acquisition d'un camion 6x4 avec grue - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 421/743-52 - Montant : 300.000,00 euros euros TVA comprise - Budget: 2018. (30114) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0021 Terbeschikkingstelling van vaste vuilnisbakken om gestripte zakken te verminderen - Het reglement in bijlage goed te keuren. (30110) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0021 Mise à disposition de poubelles en dur dans le but de réduire les sacs éventrés - Approbation du règlement. (30110) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0022 Stadium - Omnisport - Herinrichting van oude cafetaria in dojo - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 764/723-60 - Bedrag : 256.000,00 euros B.T.W. inbegrepen - Budget: 2018. (30113) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0022 Stade - Omnisport - Réaménagement de l'ancienne cafétaria en dojo - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 764/723-60 - Montant : 256.000,00 euros TVA comprise - Budget: 2018. (30113) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0023 20180601105651065.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0023 Global 2018 06 01-Plan-01.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0023 Global 2018 06 01-Plan-02.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0023 Rooilijnsplan van de wegen van de tuinwijk “Le Logis”. Definitieve aanneming. (30130) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0023 Plan d’alignement des voiries de la cité-jardin « Le Logis ». Adoption définitive. (30130) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0024 Convention de prêt.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0024 convention de prêt - traduction_NL-BE.docx 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0024 Leningsconventie betreffende het elektronische verkiezingsmateriaal. (30111) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0023 Global 2018 06 01-Plan-03.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0024 Convention de prêt de matériel de vote électronique. (30111) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0025 Contrat d'entretien Smartmatic.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0025 Overeenkomst mbt het onderhoud Smartmatic.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0026 Reglement betreffende de verkiezingsaanplakking. (30115) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0025 Overeenkomst met betrekking tot het onderhoud van de nieuwe digitale stemapparatuur ten behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. (30112) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0025 Contrat d'entretien du nouveau matériel de vote automatisé pour les Communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (30112) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0027 Reglement van inwendig bestuur - Zonder auto mobiel in de stad 2018. (29965) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0026 Règlement relatif à l'affichage électoral. (30115) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0027 Règlement d’administration intérieure - Journée sans voiture 2018. (29965) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0028 Appel aux candidat(e)s pour une admission au stage dans une fonction de promotion : direction de l’école fondamentale ordinaire Le Karrenberg – Nos Petits (emploi vacant). (30352) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0028 Oproep tot kandidaatstelling voor toelating tot de stage in een promotie-functie : directeur van de basisschool Le Karrenberg - Nos Petits (vacature). (30352) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0029 Interpellatie van Mw Martine PAYFA gevolgd door een steunmotie met betrekking tot de sloop en heropbouw van één van de gebouwen van "La Brise". (30202) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0029 Interpellation de Mme Martine PAYFA suivi d'une motion de soutien relative aux travaux de démolition et de reconstruction d'un des bâtiments de la Brise. (30202) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0031 Interpellatie van Mw Sandra FERRETTI tegen het overvliegen van Brussel. (30257) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0023 Global 2018 06 01-Plan-04.pdf 22/08/2018 Download in French Download in Dutch
file PDF 0030 Interpellatie van Mw Martine PAYFA over de renovatie van het opmerkelijk gebouw van CBR. (30203) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0031 Interpellation de Mme Sandra FERRETTI contre le survol de Bruxelles. (30257) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0030 Interpellation de Mme Martine PAYFA concernant la rénovation du bâtiment remarquable CBR. (30203) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0032 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende het advies van de gemeente op het ontwerp van beheersplan van het Zonienwoud. (30264) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0034 Interpellatie van Jos Bertrand betreffende de voorbereiding van de viering van de 100ste verjaardag van de tuinwijken - Opvolging (30277) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0032 Interpellation de M. Jos BERTRAND concernant l’avis de la commune sur le projet de plan de gestion de la Forêt de Soignes. (30264) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0033 Interpellatie van Jos Bertrand betrefffende de organisatie van de markten in onze gemeente. (30274) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0034 Interpellation de Jos Bertrand concernant préparation de la célébration du centenaire des Cités-Jardins - Suivi. (30277) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0035 Interpellatie van Mijnheer Michel KUTENDAKANA betreffende de situatie van de erfpachovereenkomst van een deel van het Keymplein. (30275) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0033 Interpellation de Jos Bertrand concernant l’organisation des marchés dans notre commune. (30274) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0035 Interpellation de Monsieur Michel KUTENDAKANA concernant la situation du bail emphytéotique d’une partie de la galerie Keym. (30275) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0036 Mondelinge vraag van Martine Spitaels over de handelssituatie op het Keymplein. (30278) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0036 Question orale de Martine Spitaels sur la situation du commerce sis au-dessus de la place Keym. (30278) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0037 Mondelinge vraag van Mijnheer Jos Bertrand betreffende de inschrijvingen van niet Belgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. (30323) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0038 Mondelinge vraag van Dhr Philippe DESPREZ betreffende de situatie van de Onze-Lieve-Heer-Beestjeslaan en de wijk Futaie. (30324) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0037 Question orale de Monsieur Jos Bertrand concernant l'inscription des non-belges aux élections communales. (30323) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0038 Question orale de M. Philippe DESPREZ relative à la situation à l’avenue des Coccinelles et du quartier de La Futaie (30324) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0039 Mondelinge vraag van Mevrouw Sandra FERRETTI betreffende de projecten Drohme en Aspria. (30328) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0039 Question orale de Madame Sandra FERRETTI concernant les projets Drohme et Aspria. (30328) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0041 Question d'actualité de Martine Payfa (30356) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0040 Mondelinge vraag van Mijnheer Michel Kutendakana betreffende het risico op de verdwijning van slechtvalken door het herstructureringsproject van de Sint-Hubertuskerk. (30329) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0042 Question d'actualité de Sandra Ferretti (30357) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0040 Question orale de Monsieur Michel Kutendakana concernant le risque de disparition de faucons pèlerins dans le projet de transformation de l’église Saint-Hubert. (30329) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0041 Actualiteit vraag van Martine Payfa (30356) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0042 Actualiteit vraag van Sandra Ferretti (30357) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0043 Question d'actualité de Michel Kutendakana (30358) 22/08/2018 Download in French
file PDF 0043 Actualiteit vraag van Michel Kutendakana (30358) 22/08/2018 Download in Dutch
file PDF 0000 Registre public 09/10/2018 Download in French
file PDF 0000 Openbaar register 09/10/2018 Download in Dutch