11 - Council of 19-11-2019

Title Publication Actions
file PDF Pt 25 résumé FR CBP WB 2020-2025 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file DOCX Pt 25 - Voorwoord CBPP 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 4 - Charte+CI_ACWB_FR 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 26 - infrastructuurnota+WB-WaBo 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 23 Reglement van de participatieve begroting 2020 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 23 - Reglement du budget participatif 2020 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 4 - Charte CI_ACWB_NL 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 22 - Convention Reprobel 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 27 - overeenkomst Watermaal-Bosvoorde VGC 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 25 - CPB 2020-2025 Watermaal-Bosvoorde 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF Pt 5 - Renouvellement convention 2020-2022 06/11/2019 Download in French Download in Dutch
file PDF 0000 Ordre du jour complémentaire public 14/11/2019 Download in French
file PDF 0000 Aanvullende openbare agenda 14/11/2019 Download in Dutch
file PDF 0000 Notes explicatives complémentaires publiques 14/11/2019 Download in French
file PDF 0000 Aanvullende openbare toelichtingsnota 14/11/2019 Download in Dutch
file PDF 0001 Communications. (36941) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0001 Communicaties (36941) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0003 Approbation du registre de la séance du 15.10.2019. (36673) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0004 Marchés publics (du 30/09/2019 au 28/10/2019) - Communication au Conseil des délibérations prises par le Collège en vertu des articles 234 §3 et 234bis de la Nouvelle Loi Communale. (36659) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0003 Goedkeuring van de register van zitting van 15.10.2019. (36673) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0004 Overheidsopdrachten (van 30/09/2019 tot en met 28/10/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet. (36659) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0005 Charte CI_ACWB_NL.doc 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Charte CI_ACWB_FR.doc 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Cadre général du système de contrôle interne – Charte de la commune de Watermael-Boitsfort. (36660) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0006 Renouvellement convention 2020-2022.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0005 Algemene kader van het interne controlesysteem – Charter van de Watermaal-Bosvoorde gemeente. (36660) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0006 Renouvellement de la convention entre l’Administration communale de Watermael-Boitsfort et l’asbl ‘Atout Projet’ pour 2020-2022. (36498) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0007 Plan de pilotage de l'école SAPINIERE - MESANGES (2019-2025). (36701) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0006 Hernieuwing van de overeenkomst tussen het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de vereniging ‘Atout Projet’ voor het jaar 2020-2022. (36498) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0009 Stade des Trois Tilleuls – Hall omnisport – Non-modification de l’affectation du bien (36666) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0007 Loodsplan van de school SAPINIERE - MESANGES (2019-2025). (36701) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0009 Stadium der Drie Linden – Omnisportzaal – Geen wijziging van de bestemming (36666) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0008 Piscine "Calypso" - rénovation du revêtement de la cuve, des carrelages et des faux-plafonds - autorisation d'ester en justice . (36629) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0010 Acquisition d'un camion 6x2 porte-conteneurs avec grue.. - Approbation des conditions et du mode de passation - Article : 421/743-52 - Montant : 300.000,00 euros TVAC Budget : 2019 (36702) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0008 Zwembad "Calyspo" - Renovatie van de kuipen van het grote bekken, van de vloertegels en van het valse plafond - toelating om in rechte op te treden . (36629) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0011 Eglise Anglicane unifiée "Holy Trinity” - Compte de l'exercice 2018 (36672) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0010 Aankoop van een vrachtwagen 6x2 containertransporter met een kraan.. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 421/743-52 - Bedrag : 300.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2019. (36702) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0011 Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Rekening van het dienstjaar 2018 (36672) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0012 Fabrique d'église Notre-Dame Reine des Cieux - Compte de l'exercice 2018. (36630) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0012 Kerkfabriek O.L.V. Koningin des Hemels - Rekening van het dienstjaar 2018. (36630) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0014 Fabrique d'église Notre-Dame du Perpétuel Secours - Modifications budgétaires n°1 2019. (36657) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0013 Fabrique d'église Notre-Dame du Perpétuel Secours - Compte de l’exercice 2018. (36664) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0015 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen n°2 2019. (36662) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0013 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Rekening van het dienstjaar 2018. (36664) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0016 Fabrique d'église Saint-Clément - Compte de 2018 (36627) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0014 Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begrotingswijzigingen n°1 2019. (36657) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0016 St-Clemenskerk - Rekening van 2018 (36627) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0015 Fabrique d'église Notre-Dame du Perpétuel Secours - Modifications budgétaires n°2 2019. (36662) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0017 St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 1 van 2019. (36667) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0017 Fabrique d'église Saint-Clément - Modification budgétaire n° 1 de 2019. (36667) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0018 Fabrique d'église Saint-Clément - Modification budgétaire n°2 de 2019. (36670) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0018 St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 2 van 2019. (36670) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0019 Fabrique d'église Saint-Hubert - Compte 2018 (36628) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0020 St-Hubertuskerk – Begrotingswijziging n°1 van 2019. (36669) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0019 St-Hubertuskerk - Rekening van 2018 (36628) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0021 Fabrique d'église Saint-Hubert - Modification budgétaire n°2 de 2019. (36668) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0020 Fabrique d'église Saint-Hubert - Modification budgétaire n° 1 de 2019. (36669) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0021 St-Hubertuskerk – Begrotingswijziging n°2 van 2019. (36668) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0022 Fabrique d'église Sainte-Croix - Compte de l'exercice 2018. (36665) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0022 Heilig Kruiskerk - Rekening van het dienstjaar 2018. (36665) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0023 Overeenkomst Reprobel over vergoeding voor kopieën en printen van auteursrechtelijk beschermde werken - Administratie sector - Referentiejaar 2018. (36500) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0023 Convention Reprobel.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0024 Règlement du Budget participatif 2020 (36658) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0023 Convention avec Reprobel relative à la rémunération pour copies et impressions d’œuvres protégées par le droit d’auteur - Secteur Administration- Année de référence 2018. (36500) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0024 Reglement voor de participatieve begroting 2020 (36658) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0025 Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Herrmann-Debroux. Prise d’avis du Conseil communal. (36663) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0025 Richtplan van Aanleg (RPA) Herrmann-Debroux. Adviesname van de Gemeente Raad. (36663) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0026 Approbation du plan de gestion culturelle intégré néerlandophone 2020-2025 (36631) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0026 Goedkeuring van het Nederlandstalige geïntegreerde cultuurbeleidsplan 2020-2025 (36631) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0027 Aanneming van de afsprakennota infrastructuur tussen het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en de vzw Gemeenschapscentrum WaBo in het kader van het Cultuurbeleidsplan (36501) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0027 infrastructuurnota WB-WaBo.docx 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0028 overeenkomst Watermaal-Bosvoorde - VGC.pdf 19/01/2021 Download in French Download in Dutch
file PDF 0027 Adoption de la convention d’infrastructures entre l’Administration communale de Watermael-Boitsfort et l’asbl Gemeenschapscentrum WaBo dans le cadre du plan de gestion culturelle intégré (36501) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0028 Adoption de la convention entre l’Administration communale de Watermael-Boitsfort et le Vlaamse Gemeenschapscommissie dans le cadre du « lokaal cultuurbeleid 2020-2025 ». (36632) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0028 Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het "lokaal cultuurbeleid 2020-2025". (36632) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0030 Répartition des subsides 2019 au bénéfice des groupements Socioculturels – 14.095- € - 762/332-02- report du 14/10/2019 (36499) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0029 Répartition des subsides 2019 au bénéfice de projets Socioculturels – 1339- € - 762/331-01 (36497) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0030 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de socio-culturele verenigingen. - 14.095- € artikel 762/332.02- uitstel van 14/10/2019 (36499) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0029 Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van de socio-culturele projecten. - 1339,- € artikel 762/331.01 (36497) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0031 Remplacement d'un membre associé de l'asbl "Vivre chez Soi". (36919) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0031 Vervanging van een aangeslote lid van de vzw "Vivre chez Soi". (36919) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0033 Interpellation de M. Jos BERTRAND sur la politique de participation et information du collège (36820) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0032 Interpellation de M. Jos BERTRAND : un nouveau site web pour notre commune (36819) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0035 Question orale de Laura Squartini relative aux poubelles intelligentes. (36898) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0032 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND : een vernieuwde website voor onze gemeente (36819) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0035 Mondelinge vraag van Laura Squartini betreffende de Slimme vuilnisbakken. (36898) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0033 Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND over het participatie- en informatiebeleid van het college (36820) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0036 Question orale d'Alexandre Dermine concernant la crèche aux Archiducs. (36899) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0034 Interpellation de M. Martin CASIER concernant la sécurité routière aux Archiducs. (36853) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0037 Question d'actualité de Mr Casier. (36935) 19/01/2021 Download in French
file PDF 0034 Interpellatie van Dhr Martin CASIER bettrefende de verkeersveiligheid bij de Aartshertogen. (36853) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0037 Actualiteitsvraag van de heer Casier. (36935) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0036 Mondelinge vraag van Alexandre Dermine bettreffende de kinderkribbe Aartshertogen. (36899) 19/01/2021 Download in Dutch
file PDF 0000 - Registre public 19/01/2021 Download in French
file PDF 0000 - Openbaar register 19/01/2021 Download in Dutch